LINKOVI

Članice SOF-a

Slavuj
Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja “Sremska Mitrovica”
Udruženje odgajivača sitnih životinja “Subotica” (sekcija pticara)
Društvo za zaštitu i odgoj ptica “Sombor”
Udruženje za zaštitu i odgoj ptica – Kruševac

 

C.O.M., O.M.J. i članice

Svetska ornitoloska federacija C.O.M. i Svetska organizacija sudija O.M.J.
ARGENTINA – Federacion Ornitológica Argentina (F.O.A.)
AUSTRIJA – O.K.B.
BELGIJA – B.O.U. – U.O.B. – COM Belgique
BRAZIL – Federaçao Ornitológica do Brasil (F.O.B.)
BUGARSKA – C.O.M. – Bulgaria
FRANCUSKA – Union Ornithologique de France
GRČKA – C.O.M. Hellas
HRVATSKA – Hrvatski ornitološki savez (H.O.S.)
ITALIJA – F.O.I – Itallia
NEMAČKA – C.O.M. Deutschland
POLJSKA – Polska Federacja Ornitologiczna (PFO)
PORTUGALIJA – C.O.M. Portugal
SLOVENIJA -Zveza društev gojiteljev ptic Slovenije
ŠPANIJA- F.O.C.D.E – ESPAGNE
ŠVAJCARSKA – C.O.M. Suisse
TURSKA – The Canary & Cage Birds Federation
VELIKA BRITANIJA
URUGVAJ – A.C.R.U.

 

Prijatelji SOF-a

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Prirodnjački muzej
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Liga za ornitološku akciju Srbije