UPRAVNI ODBOR SRPSKE ORNITOLOŠKE FEDERACIJE

 

Predsednik

 

ROBERT TOMEK

 

Adresa: Negotinska 8 / 24 000 Subotica – Srbija
Telefon : +38163-860-9894 / +38124-550-379
E-mail : rtomek@open.telekom.rs

 

Potpredsednik

 

DRAGAN KUSONIĆ

 

Adresa: Staparski put 5 / 25 000 Sombor – Srbija
Telefon : +38165-227-1466
E-mail : dragan.kusonic@gmail.com

 

Sekretar

 

MIROSLAV STOJANOVIĆ

 

Adresa: Ibarska 18 / 37 000 Kruševac – Srbija
Telefon : +38165-8154-118
E-mail : mikisks@gmail.com

 

Blagajnica

 

MARINA JOVANOVIĆ

 

Adresa: Sremskih diverzanata1/22 000 SR.Mitrovica-Srbija
Telefon : +38163-135-0258 / +38163-835-0258
E-mail : jovanovic.maca.marina@gmail.com

 

Član UO

 

SLOBODAN IVIĆ

 

Adresa: P. Lubarde 8 / 11 320 Velika Plana – Srbija
Telefon : +38162-448-800
E-mail : upravniodbor74@gmail.com

 

Član UO

 

DRAGAN ĆAMILOVIĆ

 

: Kosta Novaković 44-II-3 / 1000 Skoplje – R. Makedonija
Telefon : +389/70-333-791
E-mail : gloster333@t.mk

 

Počasni predsednik

( potpredsednik COM-a) ČLAN UO PREDSEDNIK SO SOF

 

SLOBODAN KULIĆ

 

Adresa: Janka Katića 10 / 16 000 Leskovac-Srbija
Telefon : +38164-994-1080
E-mail : slobodan.kulic@yahoo.com